A quiet place

Vad skulle du göra ifall du aldrig mer fick yttra ett ord? Inte det minsta ljud överhuvudtaget? 

Jorden har tagits över av varelser som är helt blinda men de har en ytterst bra hörsel vilket gör att de hör på flera mils avstånd. Familjen Abbott lever helt i det tysta på sin gård mitt ute i ingenstans. Familjen har fått anpassa sig till det nya livet, de har ljudisolerat delar av huset och de talar endast teckenspråk med varandra. Men hur ska det gå för familjen när gravida mamman Evelyn får värkar och det nästan blir omöjligt att vara tyst?

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Julia Andersson den 17 mars 2020