Barn och rädsla

Rädsla är en känsla som följer oss människor genom livet. Rädslan finns under alla åldrar och kan ta sig olika uttryck och former. Här presenterar författaren barns rädslor i kronologisk ordning. Allt från barns nattliga rädslor, senare barns fobier som förekommer under förskoleåldern, barn och döden för att fortsätta med olika rädslor som kan börja utvecklas under skolåldern, t.ex. rädslor i skolsammanhang, social rädsla, rädsla för olyckor, krig och katastrofer.

Taggar:

Tipsat av: Biblioteken i Vänersborg den 27 mars 2020