Behandling av trauma & traumatisk sorg

Författarna beskriver en kbt-behandling inriktad på trauman och sorg med fokus på barn och ungdomar från 3 och upp till 18 års ålder. Boken består av tre delar, där den första delen berör en överblick över kunskaperna om barns trauman och komplicerad sorg och den roll som terapeuter och behandlare har. Den andra delen beskriver de ingredienser som ingår i behandlingsmodellen, t.ex. viktiga basfakta, föräldrafärdigheter och känslostyrning. Bokens tredje del handlar om barns traumatiska sorg och behandling, bearbetning av sorg och ambivalenta känslor. Längst bak i boken finns informationsblad som handlar om olika slags övergrepp och som riktar sig både till barn och omsorgspersoner.

Taggar:

den 26 april 2022