Beredskapsplan för skolan

Här ges praktiska råd om hur man tar hand om barns tankar, känslor och reaktioner när någon anhörig dör. Viktigt är att tala om det som hänt, lyssna på barnet och förstå olika reaktioner. Barns sorgereaktioner i olika åldrar gås igenom. Författaren är chef vid ett kriscentrum i Bergen. Boken ges ut av Rädda barnen och finns som PDF på skolverkets hemsida.