En stor och en liten är borta

Psykologen och psykoterapeuten Elisabeth Cleeve, verksam vid Ericastiftelsen i Stockholm, skildrar en kristerapi med en tvåårig pojke som i en trafikolycka förlorat sin mamma och lillebror. Hon redogör sakligt för mötena hon har med sin patient samt för de samtal en kollega har med pojkens pappa. I ett särskilt kapitel, Barn och trauma, behandlas kristerapins psykologiska grunder och faser. Lästips både för barn och vuxna avslutar.

Taggar:

Tipsat av: Biblioteken i Vänersborg den 27 mars 2020