Kris och potentiellt trauma: förstå och stötta utsatta barn i förskolan

Boken är en tydlig introduktion kring kris och potentiellt trauma hos yngre barn. Den behandlar strategier, förhållningssätt och metoder för barnskötare, förskollärare och rektorer. Författarna är Céline Nordenhed, legitimerad förskollärare, lärare och specialpedagog, och Anna Röst Riben, legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut.