Krispedagogik

Boken beskriver de möjligheter som ligger i att kriser och trauman ändrar barns och elevers förutsättningar för lärande och är den första bok på svenska som framställer en specifik krispedagogik. Visar på ett praxisnära sätt hur förskolan och skolan kan omskapa kriser och trauman till pedagogiska möjligheter.