När en förälder plötsligt dör: att hjälpa barn genom trauma och sorg

Psykolog och psykoterapeut Ken Chesterson i Barntraumateamet i Norrköping berättar för föräldrar och andra anhöriga om nödvändigheten av att berätta för barn och ungdomar när en förälder dör. Detta oberoende av om det handlar om sjukdom, olyckor, självmord eller mord. Utifrån sin stora erfarenhet belyser han även vikten av att tala med de mycket små barnen. Boken kan med fördel användas även av yrkesverksamma som psykologer, kuratorer, övrig sjukvårdspersonal, präster och begravningsentreprenörer.

Taggar:

Tipsat av: Biblioteken i Vänersborg den 27 mars 2020