När livet går sönder: en bok om kriser och hur vi bemöter dem

Cecilia Wikström är präst och hennes syfte med boken är att dela med sig av sina erfarenheter av människor i kris (främst sådana kriser som dödsfall ger upphov till) och att förmedla stöd och förståelse av sorgupplevelser och krisförlopp. Innehållet berör olika typer av kriser, sorgebearbetning, "första hjälpen" när det gäller känslor, krisgruppers uppgift, konflikter på arbetet, ledaruppgifter vid kriser, samhällets resurser vid kriser och en modell för hur man kan bemöta representanter från massmedia efter exempelvis en olycka på arbetet.