Till sin stora hjälp har han haft kärleken Sanna Lundell, av och till sambo och särbo de senaste åren. Hemmet i Stora Lundby är deras första faktiskt gemensamma, och Sanna Lundell har varit pådrivande för att få ut Persbrandt ur missbruket. Numera lever de ett drogfritt familjeliv tillsammans.