Självmordsförsök hos unga: vad ligger bakom och hur kan vi hjälpa?

Utifrån intervjuer med ett antal ungdomar som har försökt ta sitt liv och med behandlande personal tar författare upp unga människors självmordsförsök och beskriver motiv och orsaker bakom sådana handlingar. Författaren tar upp hur man kan bemöta ungdomar i kris, mobbning, sexuella trakasserier, negativa tankespiraler, olika behandlingsformer, hjälpinsatser från enskilda personer och från behandlingsinstanser samt förebyggande arbete. Boken är värdefull genom den personliga bild som förmedlas av ungdomars upplevelser av sina svårigheter och sin utsatthet. Boken vänder sig i första hand till personer som yrkesmässigt kommer i kontakt med självmordsbenägna ungdomar, men den passar även bra för exempelvis familjemedlemmar och vänner till ungdomar som hotar med att eller har försökt ta sitt liv.

Taggar:

Tipsat av: Biblioteken i Vänersborg den 27 mars 2020