Skiljas: barnen berättar

I februari 2006 öppnade Rädda Barnen en Internetsajt och mejlmottagning för barn med skilda föräldrar. Fyra legitimerade psykologer svarade på frågorna. Författaren till denna bok var en av dem. Under de två år som mejlmottagningen var öppen tog drygt 700 barn och ungdomar kontakt. Vanligast var frågor kring föräldrarnas bråk, boendet och upplevelser i styvfamiljen. Övergripande resonemang kring hur barn kan påverkas kompletterar framställningen. Texten avslutas med lästips och webbadresser. Boken är mycket lättläst och lyfter tydligt fram barnens stora behov av vuxenkontakt vid en separation. Den bör vara ett stöd för föräldrar, men också för handläggare inom familjerätten.