Låneregler

På biblioteket får du tillgång till många olika tjänster och de allra flesta är gratis.

På biblioteken i Vänersborg finns en mångfald av medier att låna hem bland annat böcker, ljudböcker, tidskrifter, filmer och CD-skivor. Det kostar ingenting att få ett lånekort och låna på biblioteken i Vänersborgs kommun. För att skaffa ett lånekort behöver man komma in till något av våra bibliotek, ta med sig en legitimation och fylla i ett låneavtal. Ditt lånekort ger dig gratis tillgång till det mesta av vår service! Lånekortet är giltigt på alla kommunbiblioteken i Vänersborg.

Så här lånar du:

Ha alltid med dig lånekortet vid lån.

Du behöver en PIN-kod till ditt lånekort för att kunna använda våra självbetjäningsautomater och internettjänster, den får du av oss.

Lånekortet är personligt och du är ansvarig för alla transaktioner på ditt lånekort, låna därför inte ut ditt kort och anmäl alltid förlust av det.

Skulder om 100 kr eller mer medför att ditt lånekort spärras.

Du skall ha fyllt sex år föratt få ett lånekort.

Om du är mellan sex och arton år skall förälder godkänna uttag av lånekort.

Lånetid:

Lånetiden är normalt fyra veckor.

Särskild lånetid gäller för filmer, CD-skivor och tidskrifter

Uppgifterna om dina aktuella lån är skyddade av sekretess och får inte lämnas ut till utomstående. Om du låter ett ombud hämta reserverat material måste ombudet ha med ditt lånekort och reservationsmeddelande. 

Det är alltid ditt eget ansvar att följa bibliotekets regler och lämna tillbaka lånen i tid. Detta gäller även om du av någon anledning inte får påminnelse och dina lån blir försenade. 

Avgifter:

Bibliotekets avgifter är beslutade av kommunfullmäktige. Övertidsavgifter tas ut från första dagen efter förfallodagen.