Samråd angående vattenverksamhet

Arrangemang

Arrangemanget har redan varit

27 februari torsdag 2020
27 februari torsdag 2020
2020-02-27 till 2020-02-27.
Plats Vargöns bibliotek
Målgrupp:

Just nu är Trollhättans energi på gång med att söka tillstånd hos mark- och miljödomstolen för uttag av vatten i Vänern för dricksvattenproduktion. Med anledning av detta bjuder Trollhättans energi därför in dig som är nyfiken eller vill komma med synpunkter till samråd.

På utställningen får du ta del av information om projektets utformning och den miljöpåverkan vi kan se. Vi finns också tillgängliga för frågor. Visst har vi tänkt på mycket men kanske har du andra synpunkter som vi missat. 

arr: Trollhättans energi