Att ta avsked: ritualer som hjälper barnet genom sorgen

Ett sätt att hjälpa barn som drabbas av dödsfall i den närmaste omgivningen är att låta dem delta i olika ritualer kring dödsfallet, t ex minnesstund, visning och begravning. Boken är praktiskt inriktad, lättläst och vederhäftig och den vänder sig till alla vuxna som kommer i kontakt med barn i sorg.

Taggar:

Tipsat av: Biblioteken i Vänersborg den 27 mars 2020