Dödenboken

Fantasifull och humoristisk bok om döden i alla dess olika aspekter. Förf. berättar om hur allt förr eller senare dör: vilka som kan dö, vad som händer när någon dött, vart man kan tänkas komma efter döden m.m. Författaren visar stor respekt för olika synsätt kring döden och gör det med värme, medkänsla och charm.