Förluster: om sorg och livsomställning

Boken tar upp barns tankar och reaktioner när döden drabbar föräldrar, syskon, vänner, far- och morföräldrar. Den ger många praktiska råd och principer för hur man på ett bra sätt tar hand om barnen när den närmaste familjen drabbas av ett dödsfall.

Taggar:

Tipsat av: Biblioteken i Vänersborg den 27 mars 2020