Flötjkråkan penguin

Fantastiska bilder på familjen Bloom och flöjtkråkan de tar hand om.

Om en flöjtkråka döpt till Penguin som förändrar livet för familjen Bloom i Australien. Under en semesterresa råkar Sam, mamma i familjen Bloom ut för en olycka. Hon blir svårt skadad och när en flöjtkråkeunge hittas övergiven orkar familjen inte med mer elände. Därför tar de hand om fågeln som kommer att ge dem mycket glädje genom åren som kommer och bli ett stort stöd i familjens svåra tid. Fantastiska bilder på en mycket smart kråka och familjen Bloom tagna av Cameron, pappa i familjen Bloom och professionell fotograf.