Kompisboken om sorg

Detta är en bok om sorg och förlust som riktar sig till vänner till barn och ungdomar som förlorat ett syskon eller en förälder, men boken kan med fördel läsas även av vuxna. Det är ingen liten grupp det handlar om - omkring 3 000 yngre personer förlorar varje år en förälder eller ett syskon och det är också de som främst kommer till tals i boken. De berättar om kontakter med kamrater efter förlusten och vad de vill och behöver ha från andra personer. Författaren tar även upp ett antal sanna och falska påståenden om sorg och sörjande samt idéer om bra och mindre bra kamratstöd. Boken är utgiven av Rädda Barnen.

Taggar:

Tipsat av: Biblioteken i Vänersborg den 27 mars 2020