När det värsta händer

När det värsta händer: om krishantering i förskola och skola, 2006. Eaa Utgiven av Myndigheten för skolutveckling. När det oväntade sker i skolan måste personalen vara rustad att ge stöd i både sorgearbete och undervisning. Detta stödmaterial redovisar erfarenheter från skolledare, lärare och elevpersonal som deltagit i krishantering. Krishantering skildras och analyseras ur flera synvinklar, i syfte att kunna ta fram bra beredskapshetsplaner. Förlaga: Liber, 2006. Finns enbart att ladda ner på Skolverkets hemsida som PDF: När det värsta händer

Taggar:

Tipsat av: Biblioteken i Vänersborg den 27 mars 2020