Om du ännu fanns: unga som mist en förälder berättar

Hur klarar barn, tonåringar och unga vuxna att leva vidare när en förälder dör? Hur hanterar de sorgen? Författaren har träffat fjorton ungdomar i åldern 13-25 år som berättar om känslor och tankar efter en förälders död. Några har själva skrivit texterna, men de flesta berättelser har nedtecknats av författaren. Berättelserna visar på svårigheterna med att sörja som barn eller tonåring. Skuldkänslornas plats i sorgen, skam, förtvivlan och spekulationer kring sjukdom och dödsfall kommer fram i texterna. Många blir vuxna över en natt, en del får tidigt ta ett vuxenansvar. Berättelserna visar på det individuella i sorgen och på barns och ungas överlevnadsstrategier.

Taggar:

Tipsat av: Biblioteken i Vänersborg den 27 mars 2020