Tysta tårar: när barn sörjer

Prästen Steinar Ekvik tar sig här an barnens sorg. Han vänder sig till både föräldrar, andra anhöriga och personal som möter barn. Barnperspektivet är tydligt och författaren visar stor respekt för barnens känslor och hur de uttrycker sig. Han framhåller att det största behovet inte är att få svar på alla frågor utan att ha någon att prata med. Praktiska frågor, som små barns deltagande vid begravning, behandlas. Han skriver även om barn som sluter sig och blir tysta i sorgen. Det finns fler likheter mellan den vuxnes och barnets sorg än man kan tro. Ekvik skriver lättförståeligt och kunnigt och visar att barnen inte i första hand behöver experter utan vuxna som vågar dela sorgen.

Taggar:

Tipsat av: Biblioteken i Vänersborg den 27 mars 2020